ถูกตรวจสอบ
24 มี.ค.

Three bedroom pool villa in Surin

เช่าจาก
฿ 150,000 — 450,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 20,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
8.9% / ปี
ถูกตรวจสอบ
24 มี.ค.

Three bedroom pool villa in Surin

เช่าจาก
฿ 150,000 — 450,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 20,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
8.9% / ปี
Book Now
Thumb 90967
Thumb 90956
Thumb 90957
Thumb 90958
Thumb 90959
Thumb 90960
Thumb 90961
Thumb 90962
Thumb 90963
Thumb 90964
Thumb 90965
Thumb 90966
Thumb 90968
Thumb 90969
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
19:52 PM
firedev