ถูกตรวจสอบ
25 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 504,000 — 882,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
23.2% / ปี
ถูกตรวจสอบ
25 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 504,000 — 882,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
23.2% / ปี
Book Now
Thumb 7590
Thumb 7575
Thumb 7576
Thumb 7579
Thumb 7580
Thumb 7581
Thumb 7582
Thumb 7583
Thumb 7584
Thumb 7585
Thumb 7586
Thumb 7587
Thumb 7588
Thumb 7589
Thumb 7591
Thumb 7592
Thumb 7593
Thumb 7594
Thumb 7595
Thumb 7596
Thumb 7578
Thumb 7577
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
03:26 AM
firedev